Author Archives: Lee H

Những phẩm chất cần có của một người làm nghề bất động sản

Những phẩm chất cần có của một người làm nghề bất động sản – Người làm nghề bất động sản có thể đề cập đến một số vai trò và chức danh khác nhau trong ngành như: môi giới bất động sản, nhà đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, nhà phát […]

Tìm hiểu về tình trạng bất động sản bị đóng băng

Tìm hiểu về tình trạng bất động sản bị đóng băng – Thuật ngữ “bất động sản bị đóng băng” thường được sử dụng để mô tả tình trạng trong thị trường bất động sản khi sự giao dịch và hoạt động mua bán bất động sản trở nên chậm lại hoặc tạm ngừng. Tình […]

Cách hạn chế những rủi ro trong ngành bất động sản

Cách hạn chế những rủi ro trong ngành bất động sản – Để thành công trong ngành bất động sản, quan trọng là tìm hiểu kỹ về thị trường. Nắm bắt xu hướng và quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Muốn hạn chế những rủi ro trong ngành bất động sản, bạn có thể […]

Những rủi ro trong ngành bất động sản

Ngành bất động sản cung cấp nhiều cơ hội và tiềm năng lớn. Nhưng cũng có những rủi ro tiềm ẩn mà bạn nên cân nhắc trước khi tham gia. Dưới đây là một số rủi ro phổ biến trong ngành bất động sản: Biến động thị trường Thị trường bất động sản có thể […]